מתחם הגרעין, מושב ישע
08-860-0687, 053-7378841
nitailasri@gmail.com

סרטונים